facebook Sovita Wyroby Hutnicze
twitter Sovita Wyroby Hutnicze
Instagram Sovita Wyroby Hutnicze
youtube Sovita Wyroby Hutnicze

          tel: 48 389 99 86         mail: biuro@sovita.pl

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

SOVITA Sp. z o.o. Sp. k., jako prężnie rozwijające się przedsiębiorstwo, stawiające sobie na pierwszym miejscu spełnienie wymagań i oczekiwań kupujących, w celu zapewnienia najwyższego standardu działania oraz przejrzystości stosowanych procedur, wprowadza niniejszy dokument. Reguluje on warunki umów sprzedaży zawieranych przez SOVITA Sp. z o.o. Sp. k., w tym w szczególności kwestię sposobu zawarcia umowy, terminów dostaw, odpowiedzialności pomiędzy stronami itp.

Pobierz plik PDF (obowiązują od 01.01.2018)

Pobierz plik PDF (obowiązują od 01.05.2016)

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZĄ FIRMĄ

SOVITA-logo

 

tel: 48 389 99 86

mail

 

SOVITA
ul. Stalowa 3
26-616 Radom